کمپرسور دانفوس

کمپرسور دانفوس

ین شرکت که فعالیت خود را از سال 1933 آغاز کرده است (82 سال ) در کشور دانمارک واقع شده و در اکثر کشور های دنیا نمایندگی فعال دارد.

این شرکت که فعالیت خود را از سال 1933 آغاز کرده است (82 سال ) در کشور دانمارک واقع شده و در اکثر کشور های دنیا نمایندگی فعال دارد.
شرکت دانفوس در زمینه های مختلفی از جمله صنعت تبرید وتهویه مطبوع – صنعت گرمایشی – اتوماسیون صنعتی و به طور خاص در زمینه ی تولید کمپرسورهای تجاری فعالیت دارد.
در بحث تولید کمپرسورهای تجاری شرکت دانفوس کمپرسور هایی جهت تبرید – گرمایش وتهویه مطبوع تولید می کند.
همچنین این شرکت در زمینه ی تولید ادوات مختلف سردخانه مانند :
drier – expansion valve – solenoid valve – oil pressure switch – sight glass – و ... فعالیت گسترده ای دارد.