تونل انجماد اتاقی

تونل انجماد اتاقی

تونل انجماد اطاقی آوا سرمایش از موتورهای WStage دو مرحله ای استفاده می گردد و به درخواست شما و نوع محصول مورد نظر محاسبه می شود و بین 6 تا 8 ساعت انجماد 40- درجه صورت می گیرد.

تونل انجماد اطاقی

تونل انجماد آوا سرمایش از موتورهای WStage دو مرحله ای استفاده می گردد و به درخواست شما و نوع محصول مورد  نظر محاسبه می شود و بین 6 تا 8 ساعت انجماد 40- درجه صورت می گیرد.

انجماد جهت محصولات:

ماهی،مرغ،گوشت،همبرگر،انواع سبزیجات خورد شده،پنیر پیتزا و ...

محصولات تکه شده و دیگر اقلام کوچک که تمایل به تولید  انبوه آن وجود دارد می توان با منجمد کردن سریع و کنترل دقیق و به حداقل رساندن زمان انجماد واز دست ندادن شکل و کیفیت محصول با عملکرد بالا از مزایای این روش می باشد.