سردخانه های خاص

سردخانه های خاص

تجهیزات و تخصص سرمایشی آوا سرمایش و تجربه مشترک و تخصص فنی برای طراحی و ساخت بسته های سردخانه با هر طراحی خاص و منحصر بفردی برای مشتریان منجر می شود.

سردخانه های خاص

تجهیزات و  تخصص سرمایشی آوا سرمایش و  تجربه مشترک و تخصص فنی برای طراحی و ساخت بسته های سردخانه با هر طراحی خاص و منحصر بفردی برای مشتریان منجر می شود. هر سردخانه به درخواست مشخصات مشتریان  ساخته می شود . علاوه بر این، برای صرفه جویی در هزینه، تمام تجهیزات مورد استفاده در دسترس است و توسط شرکت آوا سرمایش تامین می شود.