سردخانه آمونیاکی

سردخانه آمونیاکی

سردخانه های آمونیاکی یکی از تولید های آوا سرمایش می باشد

سردخانه های آمونیاکی

تبرید آمونیاک

تاریخچه مختصر: اتر به آمونیاک

در سال 1834 میلادی ، اولین دستگاه خنک کننده تراکم بخار، که به درستی کارمیکرد ، ساخته شد. آقای ژاکوب پرکینز، آمریکایی ساکن انگلستان ، سازنده آن بود و او دستگاه را  با اتر ساخته بود. ماشین از چهار بخش عمومی موجود در هر سیستم تبرید مکانیکی امروزی ساخته شده بود:

کمپرسور

کندانسور

شیر انبساط

اواپراتور

از این آغاز ساده، سیستم های تبرید مدرن امروزی توسعه داده شد، که باعث ذخیره و توزیع مواد غذایی در سراسر بازار جهان شده است. برای ایجاد سردخانه بزرگ ، آمونیاک  به عنوان مبرد انتخاب شد،به دلیل اینکه از هر مبرد  صنعتی دیگری تولید برودت بیشتری در هر تن تبرید  حتی با اسب بخار پایین تری  (BHP / TR) دارد.

اگر چه آمونیاک سمی بیان شده ، اما  بسته به دما و رطوبت، انسان بخار آمونیاک در هوا در غلظت کم در 20 قسمت در میلیون (ppm) را  می تواند تشخیص دهد.

تقاضا برای غذاهای راحتی در کشور های مختلف باعث  ساخت میلیون ها فوت مربع سردخانه دولتی و خصوصی شده است. برای سردخانه های بزرگ، آمونیاک به عنوان  مبرد انتخاب شده است.

شرکت آوا سرمایش با داشتن کارنامه ای موفق در زمینه ساخت سردخانه ها مفتخر است در ساخت سیستم های سرمایشی  آمونیاکی در شیراز و جنوب کشور فعالیت داشته باشد و به تمام شهر های ایران این خدمات را ارائه می دهد .