سردخانه جسد کشابی

سردخانه جسد کشابی

سردخانه های جسد در دو نوع کشابی واتاقی ساخته میشود این شرکت میتواند باتجربه بالایی که در این زمینه دارد مشاور بسیار خوبی برای شما باشد جهت توضیحات بیشتر به مطالب مندرج در سایت مراجعه فرمایید

سردخانه های کشابی در مدلهای مختلف توسط این شرکت ساخته میشود
واز یک کشاب الی ۷۲کشاب طراحی وساخته شده است
ازمزایا این سردخانه ها میتوان به موارد فوق اشاره نمود
۱-حمل ونقل اسان که درزمان های بحران میتوان ان را به بقاط دیگر انتقال داد
۲-مقاوم وبا طول عمر بالا
۳- انتقال ندادن بیماری های خاص
مشخصات
بدنه ساندویچ پانل شاسیشاسی فلز کشاب استیل وموتور در زمان صفارش محاسبه میشود