ساخت سردخانه

سردخانه ثابت

سردخانه های ثابت یکی از محصولات و تولیدات موفقیت آمیز آوا سرمایش است که در گروههای مختلف تولید می شود.

ادامه مطلب

سردخانه آمونیاکی

سردخانه های آمونیاکی یکی از تولید های آوا سرمایش می باشد

ادامه مطلب

سردخانه میوه

آوا سرمایش تولید کننده انواع سردخانه میوه در ابعاد و دمای مورد درخواست شما

ادامه مطلب

​سردخانه جسد

سردخانه جسد شرکت آوا سرمایش انواع سردخانه های جسد اطاقی

ادامه مطلب

سردخانه متحرک

سردخانه های متحرک آوا سرمایش یکی از محصولات منحصر به فرد این شرکت است

ادامه مطلب