فروشگاه

یونیت 200بویارد

یونیت کندانسور -اواپراتور-تابلو برق -مدار فرمان وکلیه لوازم جانبی بابرق تک فاز 16متر مکعب زیر صفر و35متر مکعب بالای صفر - برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمایید

ادامه مطلب

یونبت 150بویارد

یونیت کندانسور واواپراتور تابلو برق مدار فرمان وکلیه لوازم جانبی با برق تک فاز 12متر مکعب زیر صفر و24متر مکعب بالای صفر - برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمایید

ادامه مطلب

یونیت مدل 250بویارد

یونیت کندانسور واواپراتور تابلو برق مدار فرمان و کلیه لوازم جانبی بابرق تک فاز22متر مکعب زیر صفر و 45متر مکعب بالای صفر - برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمایید

ادامه مطلب

چیلر های هوا خنک 2تن

چیلرهای هوا خنک با مخزن سرباز - برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمایید

ادامه مطلب

تابلوبرق تک فاز

تابلوبرق تک فاز سردخانه 30 آمپر

ادامه مطلب