سردخانه

سردخانه ثابت

سردخانه های ثابت یکی از محصولات و تولیدات موفقیت آمیز آوا سرمایش است که در گروههای مختلف تولید می شود.

ادامه مطلب

اواپراتورهای ماکرو

اواپراتورهای ماکرو در دو مدل طراحی و ساخته شده : اواپراتورهای با لوله موئی واکسپنشن والو

ادامه مطلب

سردخانه میوه

آوا سرمایش تولید کننده انواع سردخانه میوه در ابعاد و دمای مورد درخواست شما

ادامه مطلب

سردخانه متحرک

سردخانه های متحرک آوا سرمایش یکی از محصولات منحصر به فرد این شرکت است

ادامه مطلب

تونل انجماد اتاقی

تونل انجماد اطاقی آوا سرمایش از موتورهای WStage دو مرحله ای استفاده می گردد و به درخواست شما و نوع محصول مورد نظر محاسبه می شود و بین 6 تا 8 ساعت انجماد 40- درجه صورت می گیرد.

ادامه مطلب