چیلر و سیستم سرمایشی

چیلر

چیلر دستگاهی است که می تواند برای خنک کردن هوا و همچنین سایر دستگاه ها مورد استفاده قرار گیرد. چیلر بر اساس کاربرد آن، به دو نوع تراکمی و جذبی تقسیم می شود.

ادامه مطلب